Godsprognoser eller ”vem i hela världen kan man lita på”?

Seminarium i Almedalen 4 juli 2016

Trelleborgs Hamn har tagit del av dels Trafikverkets rapport ”Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016” och har ett flertal frågor till hur man kommit fram till resultatet för ” Lastade och lossade volymer per TEN-T hamn 2040”. Den andra rapporten är framtagen av Ramböll, Rambölls prognos 2030, ”Framtagning av godsvolymer genom TEN-T hamnar i Sverige” och Trelleborgs Hamn ställde frågan hur två så lika utredningar kommer fram till så olika resultat och varför använder man bara ton i sina beräkningar? Det är mer relevant att använda enheter istället för ton då det är enheter som åker på vägarna/järnvägarna och förorsakar problem som kräver infrastruktursatsningar.

Moderator Mikael Castanius , Sveriges hamnar Deltagare i diskussionen: Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB Joakim Glassel, Sjöfartsforum Anders Ljungberg, Trafikanalys  Karin Svensson Smith, (MP) Rickard Engström, Svensk Sjöfart

Moderator Mikael Castanius , Sveriges hamnar
Deltagare i diskussionen:
Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB
Joakim Glassel, Sjöfartsforum
Anders Ljungberg, Trafikanalys
Karin Svensson Smith, (MP)
Rickard Engström, Svensk Sjöfart