Fortsatt bra flyt för Skandinaviens största RoRo-hamn i Trelleborg

Trots en pågående pandemi nådde fraktvolymerna i Skandinaviens största RoRo-hamn nya rekordnivåer under 2020 och ökade med nästan 2 procent jämfört med 2019. Från och med vecka 26 till vecka 53 har Trelleborgs Hamn haft fina tal med en snittökning på 11,1 procent jämfört med samma period 2019, och den uppåtgående trenden ser ut att fortsätta.

Fraktvolymerna slog nya rekord – passagerarvolymerna minskade
Under 2020 passerade 773 000 lastbilar och trailers Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med 2019. Ökningen av fraktvolymer kan förklaras med konsumenternas förändrade beteende i handeln på grund av den pågående coronapandemin som förstärkt trenden med en ökande e-handel och investeringar i hus och hem.

Passagerarvolymerna har däremot sjunkit drastiskt under 2020 men Trelleborgs Hamn kan också se en positiv utveckling på antalet passagerare och personbilar det senaste halvåret. Under 2020 minskade antalet passagerare med 31,6 procent och antalet personbilar med 42,2 procent jämfört med 2019. Stena Line la ner linjen till Sassnitz i april 2020 vilket påverkade antalet personbilar och passagerare samt antalet turer. Trelleborgs Hamn opererar nu de fyra destinationerna Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda.

– Vi har en marknadsledande ställning på rutterna till och från Rostock och Travemünde som har stärkts ytterligare under 2020, men det är också väldigt glädjande att vi växer på rutterna till och från Swinoujscie och Klaipeda. När det gäller fraktvolymerna på Polentrafiken är vi fortsatt störst, säger Jörgen Nilsson, CEO, Trelleborgs Hamn AB.

Vad gäller den intermodala trafiken så har den också varit mycket framgångsrik under 2020 med en ökning på 72 procent jämfört med föregående år, vilket betyder att närmare 27 000 trailers har åkt till eller från Trelleborgs Hamn på järnväg. Vår ambition är att öka denna volym ännu mer under 2021.

Hamnutbyggnaden möjliggör ökade volymer i framtiden
I Trelleborgs Hamn pågår just nu en omfattande hamnutbyggnad och expansion österut. Hamnutbyggnaden följer planen och färjeläge 13 och 14 står nu klara och byggandet av färjeläge 11 och 12 beräknas stå klara senast den 31 december 2021.

Prognoserna för hamnen fram till 2026 visar på att antalet fordon då kommer att uppgå till 1,8 miljoner fordon och nästan 2,5 miljoner passagerare kommer då att passera Trelleborg.

– Hamnen investerar för att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg och med 50 hektar nytt land kommer godsflödena kunna hanteras ännu effektivare. Trelleborgs Hamn kommer stå konkurrenskraftiga inför både ökade godsvolymer och passagerartrafik i framtiden, säger Jörgen Nilsson.

Trelleborgs Hamn har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt geografiskt läge i förhållande till kontinental Europa. Hamnen har en hög frekvens i antal ankomster och avgångar per dygn och de tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line har 13 färjor som trafikerar dygnet runt 365 dagar om året.