Forma framtiden för stamnätskorridorer

6 maj 2015 Malmö

Denna europeiska konferensen är ett steg i arbetet med att utforma stamnätskorridorerna i Europa, som arrangeras av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tillsammans med en grupp svenska intressenter och i nära samarbete med Europeiska kommissionen (GD MOVE).

Huvudtalare: Pat Cox, Europeisk samordnare för TEN-T Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) korridoren.