En titt från ovan på byggnationen av FL 13 och Läge 14

Hur går det med byggnationen av färjeläge 13 och läge 14 efter sex månader? Som du kan se på bilden så pågår byggandet för fullt. Muddringen fortlöper, nytt landområde växer fram och spontning av färjeläge 13 har kommit igång rejält.

Vi ser fram emot början av 2020 när arbetet beräknas vara klart.

Färjeläge 13 och läge 14 ingår i de aktiviteter som är planerade att utföras i Trelleborgs Hamn till och med 2021 som delfinansieras av EU i projektet LARS, “Long-term achievements – ready for a sustainable core port in Trelleborg” 2017-SE-TM-0061-W