CleanShip

Den 2-3 september 2013 hölls slutkonferensen för EU-projektet CLEANSHIP, där Trelleborgs Hamn AB har varit Lead Partner.

Projektet har pågått i 3,5 år och har resulterat i flera handfasta tekniska och administrativa lösningar för en renare Östersjö. Vi har fokuserat på utformandet av ett miljöindex för Östersjö­hamnar, ett system för miljödifferentierade hamnavgifter, tekniska lösningar och infrastruktur till alternativa fartygsbränslen, elanslutning av förtöjda fartyg samt mottagnings­anläggningar för avloppsvatten från fartyg.

Vår förhoppning är att CLEANSHIP-rapporten, som innehåller våra rekommendationer kring en grönare sjöfart, grönare hamnar och hamnstäder, kommer att respekteras och att våra resultat kommer att utnyttjas och spridas till alla intressenter kring Östersjön.

Projektets resultat och rekommendationer finns på  www.clean-baltic-sea-shipping.eu

Clean_Ship_logo

Baltic_Sea_Region_logo