Centralstationen och Tullkammaren har bytt ägare!

Ytterligare två fastigheter har gått till försäljning när Trelleborgs Hamn AB fortsätter arbetet med att stärka sin kärnverksamhet genom att renodla och sälja av sitt fastighetsbestånd. Under april månad blev affären med försäljningen av två anrika gamla fastigheter i Trelleborg, Centralstationen och Tullkammaren klar.

 

Tullkammaren (klicka)

Det var under 2017 som kommunfullmäktige gav Trelleborgs Hamn i uppdrag att sälja fastigheterna. Anledningen var att Trelleborgs Hamn ställde frågan till kommunfullmäktige att få lov att sälja ytterligare fastigheter med tanke på att fastighetsförvaltning inte är Trelleborgs Hamns kärnverksamhet, redan under 2016 såldes Hamngatan 9 i samma syfte.

Ny ägare till fastigheterna är Alsingevallen AB och ägarbytet kommer inte att innebära någon förändring för hyresgästerna eftersom Alsingevallen AB ser positivt på att bevara fastigheterna och fortsätta verksamheten som vanligt.

Centralstationen (klicka)

Centralstationen var vid färdigställandet 1897 stadens stolthet. Huset är byggt i den lite pampiga baltisk götiska stilen med lite tinnar och torn och många andra utsmyckningar och var ett viktigt nav i Trelleborgs stad och rymde både post, telegraf, telefon och järnväg i samma fastighet. Stationen ritades av arkitektfirman Lindvall & Boklund i Malmö och byggdes av byggmästare G Åström i Halmstad och invigdes av konung Oscar 1898. 

Tullkammaren byggdes 1865, huset ligger placerat i hörnet av stadens gamla huvudaxlar öst-väst och syd-nord. Även idag ligger byggnaden i ett mycket centralt läge i Trelleborg.

Båda fastigheterna har rustats upp och moderniserats, Centralstationen blev klar lagom till invigningen av pågatågstrafiken i december 2015 och renoveringen av Tullkammaren färdigställdes 2017. De båda fastigheterna rymmer en rad olika verksamheter, som exempelvis, café, butik, kiosk, taxi, och kontorslokaler till olika företag.

– Jörgen Nilsson, VD för Trelleborgs Hamn ”Jag tycker att det känns tryggt att lämna över stafettpinnen till dessa fantastiska byggnader till ett företag som är förankrat i Trelleborg och önskar Alsingevallen och dess ägare Bengt Nilsson stort lycka till. För Trelleborgs Hamn är försäljningen ett steg i arbetet med att fokusera på kärnverksamheten, med att flytta hamnen och dess nya färjelägen.”

– Bengt Nilsson, ägare Alsingevallen ”Vi är glada och stolta att förvärvet av både Centralstationen och Tullkammaren lyckades. Vi kommer att vårda och bevara för kommande generationer och kommer alltid att prioritera en långsiktig hållbar förvaltning tillsammans med en nystart för nya och befintliga hyresgäster.”

Alsingevallen är en långsiktig fastighetsägare med ett lokalt perspektiv som tillhandahåller attraktiva, funktionella bostäder och lokaler. Ambitionen är att vara en tongivande aktör som byggherre och förvaltare i samhället där det är etablerat. Företaget grundades 1997 av Bengt Nilsson som äger och förvaltar ett flertal fastigheter i Trelleborg.

Mer information om Alsingevallen AB finner ni på www.alsingevallen.se

Mer information om fastigheterna finns bland annat på följande länkar:

https://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgs-historia/hus-med-historia/stationen-var-kommunikationscentrum/

samt på

https://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgs-historia/trelleborg-i-artal1/1888-nya-trelleborg-blir-myndigt/