Catharina Elmsäter-Svärd på besök i Hamnen

Tommy_Catharina

På måndag är det en stor dag för oss i Trelleborgs Hamn, det första steget i visionen med utbyggnaden av hamnen blir verklighet. Vi välkomnar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd till Sveriges sydligaste hamn för att ”koppla på strömmen till elanslutningen”.

Utvecklingen kommer att bestå av nya vågbrytare, muddring i hamn och farled, elanslutning till fartygen, mottagning av spillvatten och rening av dagvatten. Genom denna utveckling samt att hamnen flyttas ut kommer luften förbättras och bullret att minska för dig och alla som bor och verkar i Trelleborg. Mer information om våra utbyggnadsplaner finns under rubriken Vision 2010/2015.

catharina_elmsäter_svärd

För att kunna tillgodose våra kunders framtida behov med större färjor måste vi följa med i utvecklingen. I dagsläget kan vi ta emot färjor med en maxlängd på 200 meter, nästa generations fartyg som är upp till 240 meter långa får inte plats i vår hamn. Detta i kombination med den ökande tillväxt takten gör att hamnen måste utvecklas för att fortsätta vara attraktiv.

”We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea”