Bostadsministern besökte Waterfront

Sveriges bostadsminister Johan Danielsson (S) besökte under tisdagen den 16 augusti Trelleborgs Hamn, tillsammans med en del andra S-politiker på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

De fick bland annat ta del av planerna för Sjöstaden och Västra Sjöstaden som ska byggas i Trelleborg. Det blev även en guidad hamnvisning av vd Jörgen Nilsson, som avslutades med ett besök på byggarbetsplatsen för Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad som ska stå klart sommaren 2023.

Bostadsministern var imponerad av Waterfront, och tyckte det var positivt att hamnen bygger på befintlig mark.

På bild fr v Helen Fritzon (S) Europaparlamentariker, Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn AB, Johan Danielsson (S) bostadsminister, Lennart Höckert (S) oppositionsråd Trelleborgs kommun.