BillerudKorsnäs har tecknat treårsavtal med Trelleborgs Hamn

BillerudKorsnäs och Trelleborgs Hamn AB har tecknat ett nytt avtal på tre år gällande hantering och lagring av papper. Logistikverksamheten på Logistikcenter är ett av Trelleborgs Hamns affärsområden och omsätter i dagsläget omkring 150 000 ton gods per år, i huvudsak papper men även metall, virke och pallat gods.

Logistikcenter i Trelleborgs Hamn är integrerad med hamnen och har en direkt spåranslutning in till lagret. Hamnens cirka 30 ankomster och avgångar per dygn, till fyra olika destinationer, möjliggör flexibilitet och kostnadseffektiva transporter. Detta medger också kortare ledtider samt möjlighet att lagerlägga gods närmare slutkund.

– Trelleborgs Hamn är en viktig terminal för leveranser till kunder i Europa. Kombinationen av tåg, lastbil och båt är en effektiv och miljömässigt bra lösning som vi ständigt arbetar för att utveckla, säger Jonas Bramsved, Logistik och Säkerhetschef i Trelleborgs Hamn.

– Vi tycker att det är oerhört glädjande att BillerudKorsnäs väljer att förlänga sitt avtal och ser potentialen med Trelleborgs Hamns unika geografiska läge. Logistikcentret i Trelleborgs Hamn har arbetat med effektiviseringar och kvalitetsarbete vilket gör att vi blir konkurrenskraftiga och attraktiva som leverantör, säger Toni Ninevski, Teamchef Logistik i Trelleborgs Hamn.

Avtalet gäller fr o m 1 januari 2022 t o m 31 december 2024.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder.

Bild fr v: Jonas Bramsved, Logistik och Säkerhetschef i Trelleborgs Hamn och Toni Ninevski, Teamchef Logistik i Trelleborgs Hamn.