Besök från Japan

 

JärnvägsrampBesök av japaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag har vi haft besök av flera järnvägsintresserade japaner som jobbar med järnväg och järnvägsinvesteringar i Japan.
De var främst intresserade av att titta på järnvägsramperna och järnvägsfärjorna i Trelleborgs Hamn.