Bärgning av kanadensiska bombplanet Halifax HR871

Tisdagen den 16 augusti startade SCSC (Swedish Coast and Sea Center) bärgningen av det kanadensiska bombplanet Halifax HR871 som träffades av blixten och störtade söder om Falsterbonäset år 1943 under andra världskriget. Bärgade delar kommer att transporteras till Trelleborgs Hamn där de placeras i pooler för rengöring och konservering. I Kanada är intresset mycket stort eftersom det här är det enda existerande planet av den här typen.

Trelleborgs Hamn var givetvis på plats denna historiska dag när dykfartyget med den ena motorn och propellern anlade i hamnen på eftermiddagen. Uppskattad vikt var närmare ett ton. Motorn har tagit mycket stryk efter 73 år i vattnet men under sanden ligger bl a vingdelar, kulsprutor och radioapparater.

Trelleborgs Hamn AB stöttar projektet med flera resurser bl a med lyft och lagerlokaler för säker förvaring. Efter rengöring och konservering kommer RCAF (Royal Canadian Air Force) att flyga hem delarna till Kanada, men eventuellt kommer vissa delar att lämnas ut till svenska museer, enligt Jan Christensen på SCSC. Projektteamet har stora förhoppningar om att de bärgade delarna går att restaurera upp. Propellern var exempelvis tillverkad av trä och då halten av saltvatten inte är tillräckligt hög äter inte havsmask på det och därmed bevaras det bättre.

Halifaxplanet hade fyra motorer. Bara tre har återfunnits på botten. Efter att den första motorn levererats i Trelleborgs hamn åkte dykfartyget ut för att hämta nästa. Bärgningen fortsätter under hösten tills samtliga delar har bärgats.

Mer info om projektet hittar du på: http://www.coastandseacenter.se/category/hr871/

Halifax bärgning