Baltic Ports Conference 2017

2017 års BPO Conference, som riktar sig till alla hamnar och andra medlemmar inom Östersjöns största hamnorganisation BPO, blev mycket lyckad!

Konferensen smygstartade redan den 6 september med ett kvällsmingel på Rådhuset. Den 7 september öppnade moderatorn och BPOs generalsekreterare Bogdan Oldakowski BPOs årliga konferens i Malmrossalen där drygt 120 personer samlats. Efter välkomstanförande av styrelseordförande Julian Skelnik i BPO, Trelleborgs kommunalråd Torbjörn Karlsson samt Tommy Halén från Trelleborgs Hamn, avlöste föredragshållare varandra med intressanta teman om hur framtida hamnar kommer att se ut och hur de kommer att förändras och utvecklas för att förbli konkurrenskraftiga som engagerade lyssnarna.

Dagen avslutades med en middag vid Trelleborgen i sällskap med Trelleborgs egna vikingar. Ett autentiskt vikingaslag utspelade sig med aktuella ämnen angående hamnar som lockade till beundran och skräckfylld förtjusning. Vikingaspelet fick sin konung i Julian Skelnik som i sin tur passade på att avtacka hamnens VD Tommy Halén.

 

 

 

 

 

 

Dag två fortsatte med spännande föredrag och paneldebatter med fokus på miljö och hållbarhet i och runt Östersjön. 

För den intresserade finns alla presentationer att läsa under BPOs hemsida http://www.bpoports.com samt möjlighet att se alla bilder från konferensen. 

Stort tack till alla deltagare och föredragshållare och till alla er som hjälpte BPO och Trelleborgs Hamn AB att göra det till en fantastisk och minnesvärd konferens!

Foto: Joachim Wall