Första etappen av asfalteringen är klar i EU-projekt Rail-IT

Nästan 50 000 kvadratmeter har nu asfalterats av Skanska i den nya östra delen i Trelleborgs Hamn. Asfalteringen är en av aktiviteterna i vårt EU-projekt ”Rail-IT” som har beviljats medfinansiering ur EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Parallellt med asfalteringen har grönstråk av tallar planterats i samma utsträckning för en grönare och skönare känsla för alla våra kunder och resenärer. 

Trelleborgs Hamn ligger som bekant ett år före i tidtabellen vad gäller flytt och utbyggnad av hamnen, men det återstår en del asfaltering av de nya ytorna i nya hamnen. Första delen av tre etapper är nu klara. Till sommaren 2025 beräknas allt vara klart.

På bilden kan man se hur det såg ut i april 2024 jämfört med i juli 2024.