Äntligen! Snart är motorvägen klar

E6:an närmar sig fullbordan. I början av oktober öppnas trafikplats Skegrie och decennier av väntan är över – E6 till Trelleborg är motorväg! Senare i år kommer hela vägsträckan från Vellinge till Trelleborg vara färdig om vädrets makter står byggarna bi. Just nu arbetar åttio personer för att bygget ska bli klart i år.

Historien om E6:an mellan Trelleborg och Vellinge är lång och innehåller väldigt många kapitel. Ända sedan motorvägen mellan Malmö och Vellinge stod klar i början av 1970-talet har önskemålen och kraven förts fram att sträckan hela vägen till Trelleborg ska bygga ut till motorväg.

I takt med att trafiken i hamnen i Trelleborg vuxit och idag utgör runt en femtedel av den svenska utrikeshandeln, har kraven uttryckts än mer högljutt. Namninsamlingar, uppvaktningar på regeringsnivå och kampanjer av olika slag har avlöst varandra de senaste årtiondena. Flera gånger har det sett ut som om bygget skulle komma igång, men då har någon annan infrastruktursatsning lagt krokben för Trelleborgvägen. Att vägsträckan har varit hårt olycksbelastad har ytterligare spätt på Trelleborgs begäran att en ombyggnad måste ske.

Därför var det med mycket stor glädje som spaden sattes i jorden vid Skegrie den första december för snart två år sedan. Sedan dess har vägbyggarna kämpat sig genom två hårda vintrar och två mycket regnrika somrar.

– Nu är det slutspurten för hela projektet, säger Andreas Simonsson som är informatör på Trafikverket. Svevia har lagt in högsta växeln och totalt arbetar nu åttio personer under hösten och vintern för att hinna i tid.

– Men då måste vi ha väder och vind på vår sida…

Sedan några veckor tillbaka går redan trafiken till stora delar på den nya vägen på det södergående körfältet. Trafiken är dubbelriktad eftersom den andra körbanan asfalteras. Under september asfalteras den norrgående vägbanan. Trafikplats Skegrie ska enligt planerna öppna i början av oktober och trafikplats Håslöv senare under månaden. Utfarten vid Skegrie kyrka är stängd för trafik sedan början av september. Istället sker utfarten vid Gränsbo en kilometer söder om kyrkan.

Vid Skegriedösen planeras en informationsplats som bland annat kommer att berätta om den rika historia som vägbygget lagt i dagen. Längs med vägen har arkeologerna funnit en 5 500 år gammal processionsväg som tros vara norra Europas äldsta väg!

Att förvandla de tretton kilometrarna till motorväg kostar 340 miljoner kronor. Vägsträckan passeras av 12 000 fordon varje dygn, varav en stor del är tung trafik på väg till och från hamnen.

Text: Ingrid Wall