Allt är förberett för nykterhetskontroller i Trelleborgs Hamn

Som deltagare i ”NYKTRA-projektet” tar Trelleborgs Hamn tillsammans med berörda myndigheter kontroll för att förhindra att berusade förare kommer ut på vägarna. Allt är nu förberett med kontrollplats och skyltar i Trelleborgs Hamn så att polisen ska kunna utföra nykterhetskontroller vid utfart från hamnen. Vid polisens närvaro tänds två skyltar som visar att kontroll utförs varpå polisen kommer att vinka in ett antal fordon.

Torsdagen den 23 januari hade Sveriges Hamnar medlemsmöte om nykterhetskontroller i Trelleborgs Hamn. Anders Wiman, projektledare för ”NYKTRA-projektet” på uppdrag av Trafikverket var på plats och informerade om automatiska nykterhetskontroller då regeringen har anslagit 78 miljoner kronor för detta ändamål i Sveriges hamnar.

Trelleborgs Hamn är först ut, tillsammans med  hamnarna i Göteborg, Karlskrona och Kapellskär.