Invigning luftmätningsstation på Hamngatan i Trelleborg

Kommunalråd Torbjörn Karlsson klipper bandet!

Kommunalråd Torbjörn Karlsson klipper bandet medan Johan Pettersson håller i!

Kommunen och hamnen i samarbete; Torbjörn Karlsson och Birgitta Larsson Lindersköld

Kommunen och hamnen i samarbete; Torbjörn Karlsson och Birgitta Larsson Lindersköld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vädret tar inga hänsyn fick den modiga skara erfara när luftmätningsstationen invigdes den 30 mars i regn och blåst. Deltagarna bestod av politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden vid Trelleborgs kommun, Opsis AB samt Trelleborgs Hamn. Evenemanget mediabevakades även av Trelleborgs Allehanda.

Den nya mätutrustningen är sedan början av 2016 stationerad där Hamngatan passerar parkeringen utanför rådhuset. Det är NO2 och SO2 samt PM10 dvs kväveoxid, svaveldioxid och partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter,  som mäts i enlighet med den miljökvalitetsnorm som Naturvårdsverket beslutat. Både Trelleborgs Hamn och kommunen har utfört luftkvalitetsmätningar under flera decennier, men har nu gått samman i ett luftvårdsprojekt tillsammans med Opsis för att få en överensstämmande och högkvalitativ bild av luftens kvalitet i staden.

Mätmetoden kallas DOAS (Differentiell Optisk Absorptions-Spektroskopi) och har utvecklats av bolaget Opsis. Luftföroreningarna mäts med en ljusstråle och mätresultaten kan avläsas (i realtid) på hemsidan nedan sorterat på respektive luftförorening.

 

Läs mer om luften i Trelleborg på www.trelleborgsluft.se