”1:a spadtaget för en miljösmart hamn”

Idag kommer infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd till Trelleborgs Hamn för att lägga första stenen till de två nya vågbrytarna som blir totalt ca 3 km långa. Det kommer att behövas 600 000 ton sten som skall tas in sjövägen. Muddringen ger 600 000 kbm muddermassor som kommer att användas som utfyllnad.

Utvecklingen kommer att bestå av nya vågbrytare, muddring i hamn och farled, elanslutning till fartygen, mottagning av spillvatten samt rening av dagvatten. Förutom att hamnen kan ta emot större fartyg ges combitrafiken nya utvecklingsmöjligheter, luften kommer att förbättras och bullret att minska i Trelleborg.

Trelleborgs hamn är skandinaviens största Ro-Ro hamn och trafikeras av rederierna TT-Line, ScandLines samt Unity Line. Tillväxt takten göra att hamnen måste utvecklas för att kunna ta emot mer gods samt nästa generations fartyg som är upp till 240 meter långa.

Plats: Strandridargatan, Söder om Trelleborgs Hamns Logistikcentrum, Trelleborg
(vid stranden, skyltar kommer att finnas på plats)
Tid: 22 juni 2011, kl 14.30 – 16.00
Program:
Öppnande: Jan Isaksson, Styrelseordförande Trelleborgs Hamn
Tal: Ulf Bingsgård, Kommunstyrelsen ordförande
Invigning: Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister
Information: Tommy Halen, VD Trelleborgs Hamn AB
Leif-Göran Johnsson,VD Jonab Anläggnings AB

Välkomna!