Archives

Frågor och svar kring Trelleborgs hamn

I mer än tusen år har fartyg angjort Trelleborg. Långa bryggor ut i Östersjöns vatten ersattes för 150 år sedan av gedigna stenkajer och vågbrytare. Den moderna staden Trelleborg har…