Ulf – Landlordchef

Min roll är att driva hamnutvecklingen framåt avseende drift och underhåll, teknik och infrastruktur, exempelvis vid om- och nybyggnation, anläggning av nya kajer samt inköp av fordon och maskiner. Pågående projekt just nu är bland annat byggandet av hamnens nya kontors- och servicebyggnad Waterfront, fortsatt hårdgörning av utfyllnaden österut, spårförlängning av den intermodala terminalen samt reningsverk för mottagning av fartygens svart- och gråvatten. Det stora målet framåt i tiden är naturligtvis hamnflytten och en hamninfart från öster för att skapa förutsättningar för framtidens hamn med större fartyg och effektivare godshantering, och för Trelleborgs kommuns byggnation av Sjöstaden med cirka 7 000 bostäder vid havet. Mitt arbete kräver både ett visionärt tankesätt och samtidigt en förmåga att leda det operativa arbetet i praktiken. Viktigt är även goda kunskaper om byggnation, ekonomi och miljö.

Det bästa med mitt jobb är variationen av arbetsuppgifter och möjligheten att vara med och påverka hamnutvecklingen inför framtiden. Det ger även en enorm tillfredställelse att uppleva hur de strategiska planerna omsätts till verklighet genom ett fantastiskt lagarbete.

Innan jag kom till Trelleborgs Hamn gick jag fyraårig teknisk linje på gymnasiet. Därefter var jag verksam i ett antal ledande roller inom byggbranschen i cirka 20 år. Jag har bland annat jobbat som arbetsledare, produktionschef och platschef.