Mariola – Trafikledare

Som trafikledare på TPC (Trelleborg Port Control) är min roll att övervaka och ge information till fartyg om trafikbilden i farleden samt i hamnbassängen. De arbetsverktyg som vi använder oss utav är AIS, radar, VHF och kameror. En trafikledare måste hela tiden prioritera och frågor som handlar om säkerhet och fartygstrafik går naturligtvis alltid först. En av arbetsuppgifterna är att ansvara för att inga obehöriga tar sig in i hamnen, enligt ISPS-lagen. TPC är också sambandscentral vid nödlägen i hamnen. I mitt arbete är det viktigt att kunna förutse eventuella problem, utvärdera information och fatta snabba beslut. Samarbete med andra kollegor i hamnen är också viktigt för att kunna jobba effektivt.

Det bästa med att jobba i Trelleborgs Hamn är att ingen dag är den andra lik. Exempelvis kan vädret förändra mycket i sjötrafiken, men vi är alltid förberedda på utmaningar som dyker upp i olika former. Stämningen på jobbet är mycket bra och det är fantastiskt att jobba i en verksamhet som utvecklas snabbt och anpassar sig till marknadens behov. Dessutom ser jag det som en fördel att vi jobbar i olika skift och det passar mig bra.

Jag har studerat sjöfart och management inom sjöfart samt risk- och säkerhetsfrågor i Gdynia i Polen. Efter studierna arbetade jag åtta år i Polen som operatör med uppgift att övervaka sjötrafiken i södra Östersjön. Innan jag började i Trelleborgs Hamn arbetade jag som certifierad VTS-operatör (Vessel Trafic Service) på Sjöfartsverket.