Jennie – Miljöchef

Vad är din roll i hamnen?
Den stora delen i min roll i hamnen är att ha ansvar för hamnens miljöpåverkan, från stort till smått. Det kan röra sig om allt från nedskräpning till utsläpp till luft och vatten. Jag har också ansvar för allt runt omkring såsom rapportering, ansökningar, kontakt med myndigheter samt att vi klarar våra miljötillståndsvillkor och uppfyller lagar och regler inom miljöområdet. En annan mycket viktig del är att driva hamnens miljöarbete framåt, hitta utvecklingsmöjligheter och tekniker som gör att vi kan vara så miljövänliga som möjligt och minimera vår påverkan på omgivningen. Detta är av stor vikt för Trelleborgs Hamn med ambitionen att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Vad är det bästa med att jobba i Trelleborgs Hamn?
Trelleborgs Hamn är en väldigt ambitiös hamn och vi satsar hårt på bred front, det gör att arbetet är enormt utvecklande och spännande. Varje dag har med sig nya utmaningar att lösa och inte sällan är det saker jag aldrig jobbat med förut. Sen tycker jag också att något av det bästa med att jobba i Trelleborgs Hamn är stämningen och andan. Vi har en stark gruppkänsla och alla drar mot samma mål. Det i kombination med att arbetet har resulterat i väldigt fina resultat tror jag gör att vi alla känner en stolthet över det vi gör. Alla kollegor är också väldigt positiva och har nära till skratt vilket jag tycker är viktigt.

Vad har du för bakgrund?
Jag är miljöjurist i botten men har också studerat biologi, kemi och ekotoxikologi. Att ha djup kunskap om regelverket i kombination med en förståelse för hur miljön faktiskt fungerar är en enorm fördel om man vill jobba med miljöfrågor på det här sättet och göra ett så bra jobb som möjligt. Jag har tidigare jobbat med miljöfrågor såväl statligt som kommunalt vilket också har gett mig bred kunskap gällande olika verksamheters miljöpåverkan och en djup förståelse för hur miljöjuridiken omsätts i praktiken.