Stena Line och Trelleborgs Hamn inviger landström

Som första färjerederi i Trelleborgs Hamn ansluter nu Stena Line de två fartygen M/S Skåne och M/S Mecklenburg-Vorpommern till elnätet i land vid hamnuppehåll. Detta är ett viktigt steg i Stena Lines målmedvetna hållbarhetsarbete, där ett av fokusområdena är att minska utsläppen i luften.

Stena Line är en pionjär på det här området och har sedan 1989 haft möjlighet att ansluta en del av fartygen till elnätet vid kaj. I Sverige är i dagsläget fyra av Stena Lines sex hamnar nu anslutna till elnätet. I hela Stena Lines linjenät är 17 procent av hamnarna anslutna.

– Vi är väldigt glada att vi tillsammans med Trelleborgs Hamn nu har färdigställt ytterligare en anslutning till landström. Hållbarhet är en av hörnstenarna i vår strategi och det här är ett viktigt bidrag i arbetet med att minska utsläppen och att minska bullret i hamn. På många av våra färjelinjer angör våra fartyg i citynära lägen och det gör det extra viktigt att kunna stänga av motorerna vid kaj. Det pågår ett planeringsarbete för att kunna ansluta fartyg i flera av våra hamnar. Målet är att 25 procent av de hamnar vi trafikerar ska ha elanslutning 2020 och 75 procent 2030, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson.

I de hamnar som Stena Line har landström ansluts fartygen till elnätet när de ligger mer än två timmar. Stena Lines fartyg i Trelleborg ligger vid kaj mer än två timmar 10 av 16 gånger per vecka och kommer då att koppla in sig på elnätet.

Anslutningen innebär att fartygets maskineri stängs av helt vilket innebär att utsläppen blir lika med noll och för att den totala miljövinsten ska bli så stor som möjligt används grön el, så även i Trelleborg. Under 2016 bidrog alla Stena Lines elanslutningar i hamn till en minskning av C02-utsläppen med 12 500 ton, vilket motsvarar årsförbrukningen för 6 500 genomsnittliga personbilar.

Installation av elanslutning är en stor investering där hamnen oftast står för installation på landsidan och rederiet oftast för installation på fartyget. Anläggningen på land är uppsäkrad för en belastning på 2,2 MW vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 80 bostadshus.

– Det är fantastiskt roligt att Stena Line bestämt sig för att ansluta två av sina färjor till landström i Trelleborgs Hamn. Arbetet och planeringen med anläggningen har pågått några år och Trelleborgs Hamn har fått bidrag från EU för investeringen, som minskar både emissioner och buller när färjorna ligger vid kaj, säger Trelleborgs Hamns VD Jörgen Nilsson.

För mer information kontakta Jesper Waltersson, Presschef Stena Line, +46 704 85 85 32, eller Agneta Nilsson, Kommunikationschef Trelleborgs Hamn, + 46 709 36 97 11.