Peab bygger ut Trelleborgs Hamn

Bild: Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn och Patrik Magnusson, ombud Peab Anläggning AB gör Corona-handslag efter kontraktskrivning. T v Ulf Sonesson, Landlordchef, Trelleborgs Hamn

Peab har fått uppdraget att bygga färjeläge 11 och 12 samt sidoramp i färjeläge 10 i Trelleborgs Hamn. Tisdagen den 16 juni signerades kontraktet med Peab. Byggstart äger rum i juni 2020 och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

För att bygga ut hamnen ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav. Det görs med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras för att bli en del av det nya hamnområdet. Till de nya färjelägena kommer det att anläggas cirka 700 meter spont för de nya kajkonstruktionerna. Dessutom sker grundläggning och uppförande av ramper och övrig hamnutrustning. Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet.

Hamnflytten innebär flera miljöfördelar
Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och tillsammans med övriga svenska hamnar hanterar Trelleborgs Hamn ungefär 90 procent av Sveriges export och import. När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg till de nya lägena i sydost innebär det stora miljöfördelar. Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet samt möjliggörs bättre logistik i hamnen. Trelleborgs Hamn kommer att kunna ta emot 240 m långa fartyg i färjeläge 11 och 12 när dessa står klara. Färjeläge 10 kommer att anpassas med en ny sidoramp för TT-Lines kommande fartyg ”Green Ship”.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla hamnen och att bidra till Trelleborgs hamns vision om att stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn. En av Peabs styrkor är att vi är lokala och kan säkerställa rätt resurser under hela projektet, från komplicerad grundläggning till färdig och driftsatt anläggning, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Peab har stort miljöfokus
Projektet har stort miljöfokus och i byggskedet arbetar Peab för att minimera miljöpåverkan bland annat genom de egenutvecklade produkterna ECO-Betong och ECO-Asfalt. ECO-Asfalt minskar till exempel koldioxidutsläppen med cirka 63 procent jämfört med traditionell asfalt. Stora delar av transporterna som kommer att användas drivs av HVO-diesel som är förnybart och hållbart. Stålleveranser, som är en betydande del i projektet, kommer mestadels att transporteras via järnväg och båt.

Det är glädjande att se att Trelleborgs Hamn fortsätter utbyggnaden av nya färjelägen enligt plan när vi nu tecknar avtal med Peab att bygga färjeläge 11 och 12, med fokus på hållbarhet inom alla plan, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn.
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16.000 anställda.