Ny Kalmar reachstacker välkommet tillskott

Nu är vår nya fina miljöanpassade Kalmar reachstacker på plats vår intermodala terminal! Lyfttrucken väger 111 ton och är ett välkommet tillskott i vår fordonsflotta. Nu kan vi hantera den intermodala järnvägstrafiken, som haft en mycket stark positiv utveckling de senaste åren, ännu effektivare!

Reachstackern, som används vid lyft av kombienheter från/till järnvägsvagnar och lastbilar, kan lyfta upp till 45 ton med stödben och 38 ton utan stödben. Som ett led i att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn har faktorer så som krav på emissioner varit viktiga. Kalmar reachstacker drivs med HVO100 och uppfyller emissionskraven för EU steg V.

Cargotec Sweden AB, Kalmar Scandinavia, var det bolag som genom offentlig upphandling bäst kunnat bemöta och uppfylla våra krav på service, underhåll och lyftkapacitet.