Nato övningar i Trelleborgs Hamn

För första gången har Nato valt att förlägga en av sina övningar i Trelleborgs Hamn. Det är en grupp som består av 12 soldater som jobbar med konceptet NCAGS (Naval Cooperation And Guidance Shipping) som kommer att vara i hamnen under två veckor.

Thomas Kaup, Lieutenant, DEU Navy, and Christophe Schotte, SGT MAJ, BEL Airforce

Thomas Kaup, Lieutenant, DEU Navy, and Christophe Schotte, SGT MAJ, BEL Airforce

För att minska intressekonflikter mellan militär och handelsfartyg samt för att förbättra säkerheten till havs, utvecklade och genomförde Nato konceptet med NCAGS. NCAGS tillhandahåller gränssnittet mellan militära operationer och handelsfartyg. Detta gränssnitt innebär tillhandahållande av militärt samarbete, vägledning, stöd samt ökad säkerhet till handelssjöfarten.

För att övningarna ska vara så realistiska som möjligt måste de förbereda sig för alla typer av situationer som kan uppstå under en militär insats. Här i Trelleborgs Hamn kommer de främst att fokusera på artificiella övningar och göra bedömningar och utvärderingar av hamnen och undersöka tänkbara levnadsmönster samt diskutera hur man kan förbättra logistik, öka samarbete med olika instanser, informera lokala myndigheter etc.

Michael van Engelen, Commander, DEU Navy

Michael van Engelen, Commander, DEU Navy

Varför har de då valt Trelleborgs Hamn? Det är Danmark som står som värdland i år för den här typen av övningar och Trelleborg är en huvudhamn som är bra centralt placerat samt att vi kunde erbjuda dem bra arbetsytor. NATO brukar ha liknande övningar 6-8 gånger per år. Nästa år är det Sverige som står som värdland och eventuellt kan det bli så att övningsverksamheten hamnar i Trelleborg då också.