Vattenutmaningen

Rapporten Vattenutmaningen släpps på Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad.