Almedalen – Godsprognoser eller ”vem i hela världen skall man lita på…”

Måndag 4 juli kl.10.00-10.50, Maritim Mötesplats, Hamngatan 1

Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet med dialogpanel från Trafikverket, Trafikanalys, Göteborgs universitet och Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn.  

Läs mer om seminariet här