Investeringar i hamnutbyggnad bär frukt med TT-Line

Trelleborgs Hamns flytt och utbyggnad görs bland annat för att kunna ta emot större fartyg. TT-Line ska nu investera i ett nytt “Green Ship”, med option på ytterligare ett fartyg, som kommer att ha en längd på 230 meter och en bredd på 31 meter. Planerad leverans blir under 2022, i lagom tid till att tre nya färjelägen och en ny handelskaj står klara i Trelleborgs Hamn.

Skiss på sidovyn av TT-Lines framtidssäkrade Green Ship som kommer att levereras under 2022.

– De investeringar och satsningar som vi hittills gjort och som vi är i full gång med att göra har visat sig bära frukt. Det är riktigt roligt att det nu är verklighet och ingen vision längre. Detta blir TT-Lines andra stora fartyg som vi kan ta emot. Peter Pan kom tillbaka med en längd på 220 meter under 2018 och det nya fartyget kommer bli 230 meter långt. Utan våra nya färjelägen hade det inte varit möjligt att ta emot dem, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn AB.

Östersjöns klimatsmartaste hamn

Det nya fartyget kommer att ha stor positiv påverkan på miljön eftersom det kan drivas med LNG (flytande naturgas). I jämförelse med dieselbränsle, avger LNG mindre koldioxid och ingen sot vid förbränning. Vidare är LNG nästan helt svavelfri och har låga utsläpp av kväveoxid. TT-Lines nya “gröna fartyg” kommer att reducera utsläppen med mer än 50 % samtidigt som hastigheten bibehålls. Trelleborgs Hamn, med målsättning att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, ser mycket positivt på detta. 

Satsar på att bli Europas bästa RoRo-hamn

TT-Line har i dagsläget sex fartyg i Trelleborgs Hamn med färjeförbindelser till och från Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda. Det nya fartyget kommer kunna ta 800 passagerare och drygt 200 lastbilar och trailers.

– Med sitt geografiska läge är Trelleborgs Hamn en naturlig knutpunkt för den skandinaviska trafiken och är den närmaste hamnen till den europeiska marknaden. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och vi siktar nu på att även bli Europas bästa RoRo-hamn, säger Jörgen Nilsson.

Länk till TT-Lines pressrelease