Högtryck i Skandinaviens största RoRo-hamn gav nya rekordnivåer!

Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2019 och därmed befäster man positionen som Skandinaviens största RoRo-hamn. Under 2019 noterar Trelleborgs Hamn nytt rekord då 1 230 850 enheter passerade genom Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 7,7 %. Ökningen består bland annat av ökade volymer för lastbilar och trailers med 4,9 %, personbilar har ökat med 13,2 % samt har konventionell järnväg ökat med 24,8 % vilket är lika med 4 000 vagnar. Glädjande att konstatera är att Trelleborgs Hamn nu också är marknadsledande på trafiken till och från Polen.

Den uppåtgående trenden håller i sig och antalet enheter har ökat stadigt sedan 1989. Trelleborgs Hamn har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt geografiskt läge och är knutpunkten mellan Skandinavien och Europa. Sedan 2018 opererar Trelleborgs Hamn fem destinationer till och från Trelleborg. Hamnen har en hög frekvens i antal ankomster och avgångar per dygn och de tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line har 14 färjor som trafikerar dygnet runt, 365 dagar om året.

– Nyckeln till vår fortsatt goda utveckling är att vi jobbar nära och tillsammans med våra tre rederikunder för att utveckla trafiken och kan på så sätt vara effektiva och erbjuda den bästa servicen. Vi vill fortsätta vara Europas bästa RoRo-hamn, säger vd Jörgen Nilsson, Trelleborgs Hamn AB.

Ökning av personbils- och tågtrafik
– Att personbilstrafiken har ökat markant är en naturlig del  i att resandet har förändrats, då man gärna väljer sjövägen som är det mest miljömässiga sättet att resa. Den svenska kronan i förhållande till Euron är säkert också en bidragande orsak till ökningen. Trelleborgs Hamn ska bibehålla och stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn i ständig utveckling och vi har varit delaktiga och aktivt arbetat med olika aktörer för att få till en ökad volym av tågtrafiken. Här har vi ytterligare ett gott exempel på den unika kombination av sjöfart, väg och järnväg som Trelleborgs Hamn kan erbjuda, säger Jörgen Nilsson.

– Det nya decenniet har precis börjat och Trelleborgs Hamn ser fram emot spännande år framöver. Utbyggnaden och flytten av hamnen till det nya området i sydost pågår för fullt, färjeläge 13 och 14 beräknas vara klara Q2 2020 och samtidigt påbörjas byggandet av färjeläge 11 och 12. Resultatet för 2019 är inte färdigt ännu, men vi kan utlova ett riktigt bra resultat, avslutar Jörgen Nilsson.