Fördelningsstation byggs i hamnen

Visste du att den gråa byggnaden som håller på att byggas inne på hamnområdet söder om Centralstationen är en fördelningsstation, dvs en större konstruktion för fördelning och transformering av el?

För att möta stadens och hamnens utbyggnadsplaner behövs en ny tryckpunkt i södra delen av Trelleborg. Utifrån de förutsättningar som finns idag och för att möta det framtida behovet som lyfts fram i kommunens översiktsplan, har Trelleborgs kommun – Energi fått möjlighet att bygga fördelningsstationen i hamnen.

Fördelningsstationen kommer att ingå i en överliggande ringmatning och ska transformera ner regionnätsspänningen på 130kV till distributionsspänning på 10kV. Ut från fördelningsstationen sprider sig sedan slingmatningar på 10kV för att förse det befintliga elnätet samt framtidens elnät i Trelleborgs södra och centrala delar. Fördelningsstationen byggs för 130/10kV med en installerad transformator effekt på 2x40MW.

Placeringen av fördelningsstationen i hamnen ger Trelleborgs Hamn möjlighet att kunna leverera ström i alla färjelägen, om fler rederier skulle vilja ansluta sina färjor till landel vid kaj.

Idrifttagning är satt till slutet av augusti 2018.