Ett halvår med Covid-19 – hur har Trelleborgs Hamn påverkats?

Coronaviruset Covid-19 slog till som en blixt i mitten av mars 2020 och världen vändes upp och ned. När en stor del av Europa stängde ner gränsövergångar på land var det av stor vikt att vår import som export av varor som går sjövägen till och från Sveriges hamnar kunde fortsätta att fungera. Trelleborgs Hamn har stått starka under pågående pandemi och trenden för Skandinaviens största RoRo-hamn är ökade godsvolymer. Hamnen fortsätter med sina investeringar och hamnutbyggnad enligt plan, allt för att kunna möta en ökad kapacitet, förbättrad intermodalitet och möjlighet för nästa generations RoRo-fartyg att kunna angöra hamnen.

– Vi är mycket tacksamma över att vår färjetrafik med 30 ankomster och avgångar dagligen, dygnet runt, till Tyskland, Polen och Litauen varit intakt och att vi lyckats stå väl rustade under denna tid som varit, och fortfarande är, svår för många, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn AB.

Kommunikation, tydlighet och transparens
När Coronautbrottet slog till och varsel och neddragningar snabbt blev ett faktum i hela Europa, fanns det ett stort behov av information om hur Trelleborgs Hamn, som knutpunkten mellan Skandinavien och Europa, påverkades av Covid-19. Därför gjordes korta filmklipp med hamnens vd Jörgen Nilsson om situationen i hamnen som lades ut på sociala medier med jämna mellanrum och som fick enorm respons. Hamnens godsvolymer fungerade väldigt väl i mars månad, och Jörgen Nilsson uppmanade till lugn eftersom det då pågick en bunkringshysteri i samhället.

Volymerna under Corona
Inbromsningen kom sedan snabbt och Trelleborgs Hamn fick en nedgång i godsvolymerna. I april tappade hamnen 17 procent när det gäller frakten och i maj 12 procent. Juni visade på en återhämtning och det var ungefär samma flöden som 2019. I juli och augusti vände det och siffrorna visade på 4,5 procent upp jämfört med 2019. Trenden framöver är fortsatt positiv och vi tror att vi kommer att nå samma fraktvolym 2020 som 2019.

När det gäller passagerarsidan och personbilstrafiken så har den sjunkit dramatiskt sedan april månad men börjar nu öka successivt. Totalt sett har volymerna i januari-augusti varit minus 40 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Trelleborgs Hamn arbetar med olika åtgärder för att överföra trafik från väg till järnväg. Intermodal trafik, där man kombinerar järnväg, sjö och väg, är det absolut mest hållbara transportsättet som finns, och glädjande är att den intermodala järnvägstrafiken har ökat med hela 60 procent hittills i år jämfört med 2019.

Trelleborgs Hamns Logistikcenter har också haft fantastiskt bra volymer hittills i år med en uppgång på 16 procent. Flera nya kunder har valt Trelleborgs Hamn på grund av det unika logistiska läget och det frekventa antalet ankomster och avgångar per dygn vilket medger kortare ledtider samt möjlighet att lagerlägga gods närmare slutkund.

Sysselsättningseffekter lokalt, regionalt och nationellt
– Trelleborgs Hamn är en samhällsviktig funktion och en viktig aktör vad gäller varuförsörjningen i Sverige. Att logistikflödena fungerar i Trelleborgs Hamn innebär viktiga sysselsättningseffekter för tusentals personer som är direkt sysselsatta av arbete i Trelleborgs Hamn samt alla indirekta jobb som är kopplade till hamnen i Trelleborgs stad och Skåne. Godsflödena genom Trelleborgs Hamn genererar dessutom ett väldigt stort antal jobb i hela Sverige. Hamnens medarbetare, tillsammans med våra rederikunder, har visat på en fantastisk stolthet och vilja att hålla igång hamnen och Sverige under pågående Coronapandemi, säger Jörgen Nilsson.