Hållbar hamn

I Trelleborgs Hamn genomsyrar miljö och hållbarhet verksamhetens alla delar – ett arbete som till och med går långt bortom ambitionen att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Genom att betrakta hållbarhet ur bredaste tänkbara perspektiv ser vi till att vår hamn, på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, tar största möjliga hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Genom ett ständigt förbättringsarbete, höga ambitioner och ett nyfiket innovationsarbete bidrar Trelleborgs Hamn till genomförandet av såväl Sveriges nationella miljömål som FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030.

13 av de 17 globala målen bedöms vara relevanta för vår verksamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Ladda ner pdf