Slutkonferens MoS LNG in Baltic Sea Port II

Föregångaren till MoS LNG in BSP II tillkom i samband med att beslutet om de nya SECA-reglerna antogs. Skälet för både det första och andra projektet är att säkerställa att det kommer att finnas tillgång till LNG för bunkring inom Östersjön så snart som möjligt efter att de nya SECA-reglerna införts från 2015.

I första projektet utarbetade man gemensamma regler för projektering och hantering av LNG för hamnarna i regionen.

I uppföljningsprojektet utnyttjar vi möjligheten att ”catch-up” med den grupp av hamnar som redan arbetar inom den första delen av projektet.

I projektet har Trelleborgs Hamn som slutmål att nå en kunskapsnivå och projektering av läge som ska kunna möjliggöra bunkring av LNG, projektet pågår till den 31 december 2015.

 

Välkomna till vår slutkonferens i Trelleborg 3 december, agenda kommer att laddas upp när eventet närmar sig.