Hamnverksamhet

Företaget har tre verksamhetsområden:

1. Port Operation (Hantering)

2. Landlord (Hamn/Infrastruktur)

3. Logistik & Säkerhet

Andra enheter inom Trelleborgs Hamn AB

Utöver dessa enheter inom Produktion, Landlord och Logistik & Säkerhet finns följande funktioner:

Affärsutveckling, IT, Kvalitet, Miljö, Ekonomi (inkl. Controlling, Löner och Inköp), Kommunikation (externt & internt), HR och VD-assistent.