Hamnverksamhet

Företaget har tre verksamhetsområden:

1. Port Operation (Hantering)

2. Landlord (Hamn/Infrastruktur)

3. Logistik & Support

Andra enheter inom Trelleborgs Hamn AB

Utöver dessa enheter inom Produktion, Landlord och Logistik & Support finns följande funktioner:

Affärsutveckling, IT, Kvalitet & Miljö, Ekonomi (inkl. Controlling, Löner och Inköp), Kommunikation (externt & internt), HR, Projektledning och VD-assistent.