Turisterna ökade sitt resande till och från Trelleborgs Hamn 2022

Trelleborgs Hamn summerar 2022 och noterar att antalet personbilar och passagerare har haft en positiv utveckling under det gångna året. Trenden ser ut att fortsätta även 2023 när hamnens nya kund FRS Baltic startar upp linjen till Sassnitz igen. Därmed kan Trelleborgs Hamn åter erbjuda fem destinationer till Europa – Travemünde, Rostock, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda. Utvecklingen för lastbilar och trailertrafik under perioden 2020 till 2022 har ökat med nästan 11 procent, trots utmanande år till följd av pandemin och kriget i Ukraina.

Antalet personbilar som kom till eller från Trelleborgs Hamn under 2022 var 372 459 st, en ökning med 23,8 procent och antalet passagerare som passerade Trelleborg var 1 631 913 st vilket är en ökning med 11,9 procent.

Trelleborgs Hamn har befäst och stärkt sin roll som Skandinaviens största RoRo-hamn (rullande godstrafik) där vi nu har hanterat Covid-19 under 2020-2021 och under 2022 en än värre kris i samband med kriget i Ukraina.

Trots dessa svårigheter har vår utveckling för lastbilar och trailertrafik under perioden 2020 till 2022 ökat med 10,7 procent, där 2022 påvisar en liten minskning av trafiken med 1,9 procent. Den stora anledningen är att den chaufförsbrist som redan fanns på marknaden, förstärktes av att cirka 100 000 ukrainska chaufförer har tvingats deltaga i kriget mot Ryssland. När det gäller hanteringen av löstrailers ökade den med 2,3 procent och vår intermodala trafik fortsätter att ha en positiv trend där vi under 2022 ökade våra volymer med 4 procent. Vår logistikverksamhet har haft en markant högre fyllnadsgrad i sina lager under 2022, ökningen är 23,9 procent.

Vi kan redan nu konstatera att vårt resultat är i enlighet med vår budget för 2022, vilket får betecknas som mycket bra med hänsyn till den extrema kostnadsutvecklingen under 2022. (Siffrorna presenteras när årsredovisningen är officiell.)

− Trelleborgs Hamn ser fram emot ett nytt år med stora utmaningar men som vi är väl positionerade för och där vi kommer att vara mycket proaktiva för att stärka vår position som Europas bästa RoRo-hamn såväl som Östersjöns klimatsmartaste hamn, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn.

 

                                                             2021                  2022

Passagerare                              1 458 744          1 631 913

Personbilar                                   300 882              372 459

Lastbil + Trailers                          872 412              855 949

Intermodal                                      34 114                35 462

Genomsnittston i lager                     9 564                11 850