Trelleborgs Hamn köper närproducerad vindkraftsel från Söderslätt

Trelleborgs Hamn går från och med den 1 juli 2020 över till förnybar el från vindkraftverk och har gjort ett hållbart val genom att köpa all el från vindkraft som är närproducerad på Söderslätt. Vindkraftselen levereras av Trelleborgs Energiförsäljning AB.

Trelleborgs Hamn har som målsättning att bibehålla och stärka sin position som Östersjöns klimatsmartaste hamn i ständig utveckling.

– Det känns riktigt bra att vi kan stötta det lokala och köpa närproducerad el samtidigt som det är en självklarhet för oss att fortsätta bidra till ett nollutsläpp av koldioxid genom att använda förnybar energi från vind och sol, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn.

I dagsläget förbrukar Trelleborgs Hamn drygt 4 miljoner kWh el per år. Trelleborgs Hamn vill säkra elbehovet i framtiden och avser därför att uppföra ett antal mindre vindkraftverk i hamnen framöver. Målet är att genom egen elproduktion från vind och sol klara minst hälften av det egna elbehovet i den nya hamnen.