Trelleborgs Hamn har tecknat avtal med ENERCON för byggnation av två nya vindkraftverk

Det blir det tyska vindkraftsbolaget ENERCON som ska bygga Trelleborgs Hamns två nya 120 meter höga vindkraftverk. Trelleborgs Hamn har ambitionen att bli en stor energinod. Med etableringen av egna vindkraftverk kommer hamnen vara självförsörjande på egenproducerad energi, som ska klara hamnens kommande energibehov, bland annat för elanslutning av fartyg.

Trelleborgs Hamn är inte bara Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik utan har även som mål att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn. Ambitionen är att nå nettonollutsläpp till 2040. Nyckeln till att minska hamnens utsläpp är att erbjuda rätt förutsättningar för våra kunder att minska sina utsläpp och säkra tillgång till klimatvänliga drivmedel såsom exempelvis grön vätgas samt laddinfrastruktur med grön el. Från 2030 väntas också krav på att samtliga fartyg som anlägger hamnen ska anslutas till landel, vilket kommer att innebära en betydligt högre energiförbrukning.

− Vi ser mycket fram emot att ett så erfaret bolag som ENERCON ska bygga våra vindkraftverk. De nya vindkraftverken, tillsammans med vår egen solcellspark på 2200 kvadratmeter, kommer att producera mer grön energi än vad vi förbrukar, säger Ulf Sonesson, Landlordchef i Trelleborgs Hamn.

– Vi är stolta över att ha blivit utvalda av Trelleborgs Hamn i detta projekt för att tillhandahålla lokalproducerad ren förnybar energi för transporter, säger Eike Gentsch, Senior Sales Manager Nordics på ENERCON GmbH. 

Vindkraftverken kommer placeras i nya hamnen på den 500 meter långa handelskajen och beräknas stå klara årsskiftet 2024/2025. Grundläggningsarbetet startar under våren 2024 och i augusti/september 2024 planeras vindkraftverken levereras till hamnen. Vindkraftverken kommer att producera cirka 15 miljoner kWh per år.

Vindkraftverken är en av aktiviteterna i hamnens EU-projekt ”Green FIT 2025” som medfinansieras av EU.

”The “Green FIT 2025” project includes works implemented during 2021-2024. The port builds two new large berths for next-generation Ro-Pax vessels and installs shore-side electricity connections. Also, it secures supply of clean energy for ships, port operations (and city hydrogen production) by installing two wind turbines. At the new berths, two wastewater reception facilities are deployed. A port wastewater treatment plant is constructed to allow for management of ship waste in an environmentally friendly manner. The port rail connections are reconstructed in a new layout, to ensure a faster handling of intermodal trains.”

Fakta om ENERCON:
ENERCON har varit en av de tekniskt ledande aktörerna i vindkraftsbranschen i nästan 40 år och var det första företag som satsade på vindkraftverk utan växellåda. Konceptet har blivit kännetecknande för alla ENERCONs vindkraftanläggningar. ENERCON finns på plats i över 45 länder med lokala service- och säljorganisationer.

www.enercon.de/en