Transport Week 2017

Årets Transport Week som var den 7:e i ordningen hölls den 7-9 mars på den ekonomiska fakulteten på Universitetet i Gdansk som är beläget i Sopot.

Konferensens andra dag var fokuserad på hamnar och terminaler och inledningstalare var BPOs ordförande Julian Skelnik.

Tommy Halén, VD i Trelleborgs Hamn höll ett anförande om ”Logistik möter hållbarhet – och om intermodala tjänster i Östersjön och i Skandinaviens största Ro-Ro hamn i synnerhet”. Tommy deltog även i en paneldiskussion där bland annat värdet och mervärdet av att investera i hållbara lösningar diskuterades.

Liksom tidigare år var konferensen både välarrangerad och välbesökt med flertalet intressanta diskussionsämnen och den gav även tillfällen till intressanta möten och kontakter.