Archives

Studie Västlig tillfart till Trelleborgs hamn

Under hösten 2014 beslöt ledningen i Trelleborgs Hamn AB att upphandla en oberoende utredning  avseende ”Västlig tillfart till Trelleborgs Hamn”. Syftet med studien var att utreda och belysa konsekvenserna av…