Archives

Besked från Högsta domstolen om prövningstillstånd

Trelleborgs Hamn har idag fått följande glädjande besked: Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd till de som överklagat. Miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. För Trelleborgs Hamn innebär detta att vi nu kan starta…