Archives

Övningar i hamnen

Man Överbord. (MÖB)-övning Efter förra veckans övning med Räddningstjänsten och SSRS, där scenariot var att en person hade hoppat överbord från en av Sassntiz färjorna strax efter avgången, har nu…