Archives

Fartygsklarering

Trelleborgs Hamn AB har utökat sitt verksamhetsområde och erbjuder nu i egen regi fartygsklarering. THAB besitter samtliga erforderliga tillstånd från berörda myndigheter och har personal med lång erfarenhet av fartygsklarering/dokumentation….