Archives

Tar Sverige hänsyn till EU:s prioriteringar av hamnar?

Hur tar den svenska transport- och infrastrukturpolitiken hänsyn till EU:s prioriteringar? Den frågan diskuteras i en ny rapport framtagen av WSP på uppdrag av Trelleborgs hamn tillsammans med Stockholms hamnar,…

Trelleborgs hamn på EU-topplista

Trelleborg är inte bara Östersjöns största järnvägshamn och Skandinaviens största ro/ro- hamn – det är också en viktig hamn sett ur EU-perspektiv.  Gemenskapen pekar ut Trelleborg som en av Sveriges…