Jonas – Logistik & Säkerhetschef

Jag är chef för hamnens logistik- och säkerhetsavdelning, vilket innebär att driva vårt Logistikcenter, skeppsmäkleri, TPC (Trelleborg Port Control) och säkerhet. Min avdelnings viktigaste uppgifter är att ständigt arbeta med att förbättra våra processer och rutiner så att kunderna får en bra service samt att de känner sig säkra i Trelleborgs Hamn.

Ekonomi, ledarskap och praktiskt kunnande är erfarenheter som jag under 25 år i arbetslivet har lärt mig och dessa kunskaper har jag stor nytta av i mitt dagliga arbete. En stor del av min tid är jag delaktig både strategiskt och operativt i verksamheten. Jag tycker om att vara med ”ute” och få förmånen att se alla framsteg som vi gör dagligen. Mina kollegor har en mycket bred kunskap och erfarenhet, vilket ger oss möjligheten att göra ett bra jobb.

Efter min utbildning på 4-årig teknisk linje har jag arbetat med ledning och förändringsarbeten inom åkeri, bygg & anläggning, logistik och industri. Innan jag började i Trelleborgs Hamn var jag vd för ett företag inom återvinningsbranschen.