Arbetsplats hamnen

I dag är vi ungefär 128 anställda i Trelleborgs Hamn AB och här möts många olika yrkesroller. Hos oss jobbar bland annat hamnarbetare, miljöspecialister, affärsutvecklare, säkerhetschef, mekaniker, tekniker, truckförare, underhållspersonal, ekonomer och administratörer. Många har sin bakgrund inom sjöfart eller logistik – men långt ifrån alla. För att hantera arbetstoppar i produktionen har Trelleborgs Hamn också ett antal behovsanställda som vi kallar ”extringar”.

Engagerade medarbetare

Gemensamt för alla medarbetare inom Trelleborgs Hamn är engagemang, hög kompetens inom sitt yrkesområde och ett stort fokus på våra kunder.

Trelleborgs Hamn vill ha friska och engagerade medarbetare som mår bra, presterar och utvecklas i takt med företaget. För att matcha kompetensbehoven genomförs regelbundna medarbetarsamtal varje år.

Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som bidrar till ökad trivsel.

Vi erbjuder

Trelleborgs Hamn erbjuder sina anställda bl a:

 • Friskvårdsbidrag
 • Tillgång till eget gym
 • Hälsokontroller vartannat år
 • Hyra av idrottshall för innebandy
 • Sponsring av startavgifter till olika tävlingar
 • Fri frukt
 • Gratis kaffe och varma drycker
 • Gratis parkering
 • Fria arbetskläder
 • Teamaktiviteter
 • Terminal- och skyddsglasögon

Lika möjligheter

Trelleborgs Hamn är övertygad om att mångfald och jämställdhet skapar en klokare och bättre verksamhet och därmed ett företag med konkurrensfördelar. Därför arbetar vi målmedvetet med att alla ska ha likvärdiga möjligheter på arbetsplatsen.

Alkohol- och drogfri arbetsplats

Trelleborgs Hamn arbetar också för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Bakgrundskontroll genomförs alltid före anställning.

Kasta loss – Trelleborgs Hamn väntar på dig!