Sidoramp färjeläge 10

Peab fått uppdraget att bygga en sidoramp i befintliga färjeläge nr 10.

Färjeläge 10 kommer att anpassas med en ny sidoramp för TT-Lines kommande fartyg ”Green Ship” som är planerad att tas i drift 2022.