Ombyggnation färjeläge 7

Färjeläge 7 ska byggas om för att bli ett funktionellt RoRo-läge för fartyg med LOA 200 m. Det 111 år gamla läget användes tidigare endast av Stena Lines järnvägsfärja M/S Sassnitz. 

Byggnationen beräknas påbörja i september 2020 och kommer vara klart senast 2021.