Järnvägsöverfart

För att säkerställa trafikflödet till nya delen av hamnen kommer en ny väg att byggas över järnvägsspåren.

Det kommer att bli en tvåfilig väg i plankorsning för inkommande trafik in i Sverige. Detta kommer att underlätta för flödet in och ut genom hamnen.