Hamnkontor

Trelleborgs Hamn kommer att bygga ett nytt hamnkontor som även innefattar servicebyggnader. All personal inom företaget kommer samlas under ett och samma tak.

Byggnation är tänkt att starta under 2021.