Färjeläge 13 och 14

Entreprenaden av färjeläge 13 och 14 samt uppställningsytor utförs av Rover Maritime och arbetet beräknas vara färdigställt i kvartal 4 2020. Färjeläge 13 blir 250 m långt och färjeläge 14 blir 500 m långt och det kommer även att användas som handelskaj. Hamnbassängen kommer att bli 9 meter djup och totalt kommer cirka 650 000 kubikmeter att muddras upp. Alla muddermassor kommer att återanvändas till utfyllnad av mark på det nya hamnområdet i den östra delen av hamnen. Återvinningen av muddermassorna innebär en rejäl miljövinst för Östersjöns klimatsmartaste hamn.